Föreskrifter för drivmedel från OMNIplus.

Föreskrifterna för drivmedel från OMNIplus ger dig en detaljerad översikt över alla krav på de drivmedel och nödvändiga produkter som används på bussar från Mercedes-Benz eller Setra.

Föreskrifter för drivmedel från OMNIplus