Instruktioner för skötsel och underhåll.

Bevara värdet på dina bussar.

De viktigaste uppgifterna i översikt

  • Tips och råd för skötsel och underhåll
  • Gäller följande delar av din buss, interiör, exteriör, kaross och rutor och omfattar
  • generell information, såväl som skadeförebyggande åtgärder

Här hittar du underhålls- och skötselanvisningar för de inre samt yttre delarna av din buss, såväl som för kaross och rutor. Dessa anvisningar innehåller allmänna instruktioner för fordonsskötsel och innefattar även skadeförebyggande åtgärder. Det regelbundna underhållet och den grundläggande skötseln hjälper till att bevara värdet på din buss. God vård av ditt fordon resulterar dessutom i ett högt andrahandsvärde och nöjda passagerare. Följ därför de här skötsel- och rengöringsanvisningarna noggrannt!