BusParts Catalog.

Med hjälp av vårt moderna logistik- och dokumentationssystem kan man snabbt och målinriktat leta efter de nödvändiga delarna, kontrollera tillgänglighet, priser och annan relevant information samt beställa dem dygnet runt. De flesta delar finns tillgängliga hos oss inom 24 timmar. Även du som slutkund kan du ta del av dessa fördelar och beställa online hos din serviceverkstad.