ServiceKontrakt Premium Regional.

Ditt kompletta OMNIplus-paket – stöds av de servicepartner du väljer.

ServiceContract Premium Regional erbjuder dig allsidig vård: så att du kan planera i förväg och hålla så många fordon som möjligt tillgängliga. Service kommer att utföras av en eller två OMNIplus-partners efter eget val. Med detta allomfattande paket täcker vi inte bara underhåll utan även reparationer av hela fordonet och drivlinan – inklusive alla slitagereparationer. Enligt detta avtal erbjuder vi oss också att byta ut de antivirala aktiva filtren under underhåll.

Tjänsternas omfattning:

Reparationer av hela fordonet
Fordonsunderhåll enligt tillverkarens specifikationer
Slitagekomponenter repareras eller byts ut vid behov

Följande ytterligare paket kan väljas

Däck
Fordonsbesiktning
OMNIplus Uptime

För ytterligare information och den exakta omfattningen av tjänsterna, se avtalshandlingarna.