ServiceContract Premium.

Ditt all-round bekymmersfria paket från OMNIplus inklusive 24h SERVICE.

ServiceContrac Premium erbjuder dig en oöverträffad allround-tjänst: långsiktig planering och maximal tillgänglighet. Förutom underhåll täcker detta allsidiga bekymmersfria paket också reparationer av hela fordonet och drivlinan - inklusive alla slitagereparationer. Utöver denna tjänst erbjuder vi dig även utbyte av aktiva filter med antiviral funktion som en del av underhållet. Ingår även: Europatäckande 24h SERVICE. Detta ger dig friheten att njuta av din tid på vägarna.

Tjänsternas omfattning:

Reparationer av hela fordonet
Fordonsunderhåll enligt tillverkarens specifikationer
Slitagekomponenter repareras eller byts ut vid behov
Inkl. 24h SERVICE med bogseringskostnader
OMNIplus Uptime

Följande ytterligare paket kan väljas

Däck
Fordonsbesiktning

För ytterligare information och den exakta omfattningen av tjänsterna, se avtalshandlingarna.