ServiceContract BasicPlus.

Den perfekta grundläggande omhändertagandet för din buss - från OMNIplus.

BasicPlus är det perfekta servicekontraktet för företag som vill ha ett grundläggande omhändertagande av sitt fordon. Fördelarna ligger i kombinationen av fordonsunderhåll och reparation eller utbyte av slitagekomponenter. Detta innebär för dig: mer service till lägre kostnad. Utöver denna tjänst erbjuder vi dig även utbyte av aktiva filter med antiviral funktion som en del av underhållet.

Tjänsternas omfattning:

Fordonsunderhåll enligt tillverkarens specifikationer
Slitagekomponenter repareras eller byts ut vid behov

Följande ytterligare paket kan väljas

Däck
Fordonsbesiktning
OMNIplus Uptime

För ytterligare information och den exakta omfattningen av tjänsterna, se avtalshandlingarna.