ServiceContract Basic.

Ditt optimala inträde i världen av OMNIplus servicekontrakt.

Med ServiceContract Basic från OMNIplus kan du lägga grunden för en högre effektivitet och säkerhet för ditt företag. Den täcker allt underhåll enligt tillverkarens specifikationer för din buss. Utöver denna tjänst erbjuder vi dig även utbyte av aktiva filter med antiviral funktion som en del av underhållet.

Tjänsternas omfattning:

Fordonsunderhåll enligt tillverkarens specifikationer

För ytterligare information och den exakta omfattningen av tjänsterna, se avtalshandlingarna.