ServiceKontrakt dieselbussar

Optimal service för dieselbussar till förutsebara kostnader.

De viktigaste fakta i korthet

  • Fyra varianter: Basic, BasicPlus, Premium Regional och Premium
  • Attraktiva paketpriser istället för enskilda tjänster
  • Individuella kombinationer av körsträcka och körtid
  • Förutsägbara kostnader under hela löptiden

Serviceavtal från OMNIplus bidrar på ett värdefullt sätt till företagets lönsamhet. När du köper din Mercedes-Benz eller Setra kan du välja mellan olika körsträckor och körtider. Du drar nytta av en omfattande verkstadstjänst, den kompetenta specialistpersonalen på OMNIplus serviceställen och kvaliteten på högkvalitativa originaldelar.

Vi erbjuder dig följande fördelar

+
Säkerhet och kvalitet

Originaldelar och utbildad specialistpersonal garanterar ett optimalt underhållet fordon - och därmed säkerhet för dig och dina passagerare.

+
Tillgänglighet

De högsta kvalitetsstandarderna när det gäller service och reservdelar säkerställer tillgängligheten för din bussflotta.

+
Förutsägbar kostnader

Fasta månatliga avbetalningar eller fasta priser på servicepaketen erbjuder planeringssäkerhet och transparens i dina driftskostnader.

+
Lönsamhet

Paketpriset är billigare jämfört med verkstadens individuella tjänster.

+
Värde

Regelbundet och kompetent underhåll ökar återförsäljningsvärdet på ditt fordon.

OMNIplus ServiceContracts i översikt

OMNIplus-serviceavtal ebrjuder en variation av olika reparationsomfattningar. Attraktiva tilläggspaket gör att du kan förlänga ditt serviceavtal efter behov.

Serviceinnehåll Basic BasicPlus Premium Regional Premium
Fordonsunderhåll enligt tillverkarens specifikationer
Reparationer av hela fordonet
Slitagekomponenter repareras eller vid byts ut vid behov
Inkl. 24h SERVICE med bogseringskostnader
OMNIplus Uptime
Följande ytterligare paket kan väljas:
Däck
Fordonsbesiktning
OMNIplus Uptime