eServiceContract ePremium.

Det allround bekymmerfria paketet från OMNIplus för din elbussflotta.

eServiceContract ePremium erbjuder dig ett kraftfullt komplett paket. Den täcker allt underhåll enligt tillverkarens specifikationer för din buss och inkluderar även reparationer av högspänningssystemet, långsiktig planering och maximal tillgänglighet. Dessutom täcks reparationer av hela fordonet - inklusive alla slitagereparationer. Utöver denna tjänst erbjuder vi dig även utbyte av aktiva filter med antiviral funktion som en del av underhållet. Ingår även: Europatäckande 24h SERVICE.

Tjänsternas omfattning:

Högspänningskomponenter
Underhåll enligt tillverkarens specifikationer för hela fordonet
Reparationer av hela fordonet
Inkl. 24h SERVICE med bogseringskostnader
OMNIplus Uptime

Följande ytterligare paket kan väljas

Däck
Fordonsbesiktning

För ytterligare information och den exakta omfattningen av tjänsterna, se avtalshandlingarna.