eServiceContract eBasic.

OMNIplus försäkringspaket för din Mercedes-Benz eCitaro.

Förlita dig på tillverkarens expertis inom underhåll och reparation av din eCitaro. eServiceContract eBasic säkerställer dig viktiga affärsfördelar när det gäller operativ beredskap, säkerhet och kostnadseffektivitet. Den täcker allt underhåll enligt tillverkarens specifikationer för din buss och inkluderar även reparationer av högspänningssystemet. Utöver denna tjänst erbjuder vi dig även utbyte av aktiva filter med antiviral funktion som en del av underhållet.

Tjänsternas omfattning:

Högspänningskomponenter
Underhåll enligt tillverkarens specifikationer för hela fordonet

Följande ytterligare paket kan väljas

Däck
Fordonsbesiktning
OMNIplus Uptime

För ytterligare information och den exakta omfattningen av tjänsterna, se avtalshandlingarna.