OMNIplus ON drive

För optimalt stöd till dina bussförare.

Med OMNIplus ON drive har bussföraren alltid sin buss med sig. Utföra körstartskontroll, kontrollera påfyllningsnivåer, kontrollera och styra bussfunktioner – lekande lätt via mobilen.

Upptäck fördelarna

Få teknisk information. Registrera bussarnas tillstånd.

Registrera bussens tillstånd via mobiltelefonen och få åtkomst till instruktionsboken med Bus Guides.

Kommunicera med centralen. Få information på ett tillförlitligt sätt.

Skicka information om rutten och aktuella händelser till föraren direkt till mobilen – alltid och överallt.

Övervaka fordonssystem. Fjärrstyr fordonssystem.

Visa värdena från fordonssystemen och för driftsmedel och fjärrstyr fordonsfunktioner via appen.

Utvalda tjänster

Kontrollera först. Starta sedan.

Följ alltid de lagstadgade kraven på körstartskontroll och skapa därmed förutsättningar för en körning utan stress och haverier.

Övervaka fordonssystem. Styr fordonsfunktioner.

Visa värdena från fordonssystemen och för driftsmedel via appen eller kontrollera och fjärrstyr fordonsfunktioner.

Dokumentera skador. Optimera reparationer.

Registrera skador som upptäckts på bussen direkt och möjliggör därigenom optimal reparation för vagnparksledningen.

Till OMNIplus ON Portal nu

Fler tjänster i korthet

Digitalisera dokument. Dokumentera bussar.

Kom åt viktiga dokument online för alla bussar i bussparken – alltid och överallt.

Förstå handhavandet. Få inblick.

Ha tillgång till den viktigaste informationen om fordonet överallt och handha därmed fordonet på ett säkrare sätt.

Styrk aktiviteter. Följ historiken.

Se historiken över körstartskontroller, fordonskontroller och registrerade skador i systemet.

Kom igång nu!

In i framtiden med bara ett klick.

Använd de digitala tjänsterna i OMNIplus ON du också, och förenkla och effektivisera din verksamhet avsevärt. Få kostnadsfri och icke bindande rådgivning.

Kontakta Digital Services Manager