OMNIplus Uptime – Thinks ahead. Keeps you on the road.

Intelligent nätverk mellan fordon, service och din verksamhet.

Titta på filment3://file?uid=6197

OMNIplus ON advance

För maximal tillgänglighet till bussarna.

OMNIplus ON advance övervakar permanent bussarnas tillstånd och rekommenderar automatiskt effektiva åtgärder för verkstadshanteringen. På så sätt ökar du tillgängligheten till dina fordon.

Upptäck fördelarna

Övervaka bussparkens tillstånd. Optimera busservicen.

Ha överblick över bussparkens tekniska tillstånd i realtid och använd informationen för att optimera planeringen av service.

Utvärdera administrationsrapporter. Exportera innehåll.

Se information på ett överskådligt sätt i en dashboardvy och exportera vid behov enkelt till andra filformat (t.ex. Excel-dokument) för att därefter fortsätta att arbeta med den på ett bekvämt sätt.

Definiera verkstadstjänster. Tilldela bussar individuellt.

Administrera de individuella serviceintervallerna och de planerade servicetidpunkterna för fordonen optimalt i systemet och få därigenom överblick i realtid.

OMNIplus Uptime – ett intelligent och uppkopplat servicesystem för maximal tillgänglighet till bussarna.

En uppkopplad, förutseende service

Serviceinnovationen OMNIplus Uptime övervakar permanent alla relevanta fordonssystem i dina bussar. Därmed är du alltid steget före reparationer och underhåll.

Överblick över förestående reparationsåtgärder.

Tack vare den förutseende analysen i realtid får du vid överhängande risk för en defekt genast rekommendationer om vad du ska göra. På så sätt slipper du obehagliga överraskningar.

Proaktiv administration av reparationer och servicearbete.

Tack vare detaljerad förhandsinformation kan verkstaden alltid förbereda sig optimalt inför förestående uppgifter, samla ihop reparations- och underhållsarbete och på så sätt optimera servicetiderna.

Undvikande av driftstopp.

Om det finns risk för driftstopp för en buss hjälper vår 24h SERVICE dig omedelbart med att hitta närmaste serviceverkstad längs rutten, koordinera reparationen och beställa reservdelar.

Fler tjänster i korthet

Visa fordon. Registrera behov av service.

Registrera och administrera förestående service för enskilda bussar eller bussgrupper snabbt.

Avläs bussens tillstånd via fjärrdiagnos, analysera fel och precisera verkstadsordrar.

Upprätta checklista. Säkerställ processer.

Upprätta en checklista med processer som definierats på företaget samt spara och tilldela den i systemet.