BusPoint (jourverkstad).*

Omfattning av tjänstekategorier.

Service

  • Endast reparation inom ramen för OMNIplus 24h SERVICE
  • Standardiserad baskvalifikation hos medarbetare
  • Diagnostiksystem för bussar finns
  • Minimiuppsättning specialverktyg för bussar finns
  • Samarbete med klimaföretag
  • Acceptans av OMNIplus ServiceCard

Öppettider

  • OMNIplus 24h SERVICE

*Endast på exportmarknader med litet bussbestånd.

Ytterligare information