OMNIplus ServiceCard Premium.

Mest valuta för pengarna.

En översikt av de viktigaste uppgifterna

  • Omfattar tjänsterna i ServiceCard Basic
  • Kontantlös betalning vid 54.700 mackar i 38 europeiska länder
  • Extra vägtulls-, tunnel- och färjeservice

Vill du ha möjligheten att betala bränsle och vägavgifter, med ett ServiceCard? Inga problem – om du har ett OMNIplus ServiceCard Premium.

Tankservice:
Tankservicen möjliggör kontantfri tankning i hela Europa, från inte mindre än 54.700 UTA-stationer i 38 länder.

Väg,- tunnel- och färjeavgifter:
Med servicekortet kan du betala avgiften på så gott som alla avgiftsbelagda motorvägar, tunnlar och broar i Europa, liksom biljetter på de flesta färjebolag som trafikerar Nordsjön, Östersjön och Medelhavet, plus mängder av färjelinjer i övriga Europa.