OMNIplus ServiceCard Basic.

Mycket mer än en bra start.

En översikt av de viktigaste uppgifterna

  • Gratis ansökan om ServiceCard Basic
  • Krävs för OMNIplus 24h SERVICE, reparation och reservdelsservice
  • Omfattar mobilitetspaketet Basic

Tillsammans med mobilitetspaketet Basic är ett OMNIplus ServiceCard Basic den perfekta säkerheten för förare av Mercedes-Benz- och Setrabussar. Med de många servicetjänsterna som mobilitetspaketet Basic innehåller, har innehavaren av kortet en mängd fördelar, som t.ex. 24h SERVICE i händelse av haveri, ersättningsbusservice (endast i Tyskland) samt reparations- och reservdelsservice.

Du kan få OMNIplus ServiceCard Basic per fordon eller som ett företagsbundet kort. Ansöker du om ett kort per fordon får du för varje fordon ett kort och på kortet anges fordonets registreringsnummer. Kortet ska då finnas i fordonet för att kunna använda det på våra verkstäder.

Vill du däremot ha ett företagsbundet kort så får du ett kort som gäller alla dina Mercedes-Benz och Setrabussar. Då behöver du inte ansöker om ett nytt kort vid byte och/eller försäljning av fordon. Kortet behöver inte tas med på resan vid eventuell verkstadsbesök eller jourhjälp behöver föraren bara ange kortnummer och giltighetstid.

OMNIplus Mobilitetspaket Basic

Både OMNIplus ServiceCard Basic och OMNIplus ServiceCard Premium innehåller mobilitetspaketet Basic, som erbjuder en mängd olika tjänster för att garantera innehavarens rörelsefrihet:

Reparations- och reservdelsservice

Mobilitetspaketet OMNIplus Basic innebär att du utan kontanter kan beställa reparationer, originalreservdelar och tillbehör för Mercedes-Benz- och Setra bussar på alla verkstäder som ingår i OMNIplus servicenätet.

OMNIplus 24h SERVICE

Snabb och kompetent hjälp vid haverier - dygnet runt i hela Europa.

Betalningsgaranti

I händelse av ett haveri eller ett akut reparationsbehov finns ett internetbaserat system som ställer ut en fordonsspecifik betalningsgaranti på 1000 EUR. Beloppet kan ökas online. Därmed kan reparationsarbetet inledas omedelbart, så att bussen snabbt är ute på vägen igen.

OMNIplus BusPool

Ersättningsbusservice för våra busskunder. Om din buss plötsligt havererar under resan erbjuder vi dig som innehavaren av mobilitetspaketet OMNIplus Basic en ersättningsbuss. Denna exklusiva tjänst erbjuds inom Tyskland. Föraren behöver bara ringa till vår jourcentral. Om skadan inte kan repareras snabbt kan föraren efterfråga en ersättningsbuss. Så fort en förfrågan kommer in beställer vi omgående en ersättningsbuss, inklusive förare, från en annan OMNIplus kund och skickar den raka vägen till haveriplatsen - förutsatt att en ersättningsbuss finns att uppbringa. Ett i förväg slutet ramavtal garanterar dig rimliga villkor och en låg administrationskostnad. I övriga europeiska länder hjälper vi dig efter bästa förmåga att hitta en ersättningsbuss.

OMNIplus TireService

Däcksservice dygnet runt om olyckan är framme! Vår exklusiva däcksservice står till förfogande för innehavare av mobilitetspaketet OMNIplus i nästan hela Europa. Servicen bygger på ett effektivt partnerskap mellan OMNIplus och Continental, Europas ledande däcktillverkare. Det är bara att ringa till jourcentralen, när som helst på dygnet. Resten tar vi hand om.

Internationell avräckningsstandard

Förutom vår höga kompetens och reparationsstandard garanterar vi våra kunder god kostnadskontroll, genom en för hela Europa gemensam kilometerkostnad för utryckning och väl definierade tillägg för arbete och reservdelsförsäljning utanför normal arbetstid. Vid användning av kortet tillkommer inga förmedlings- eller administrationskostnader.

Avräckningssystem

Utförda tjänster faktureras två gånger per månad via UTA. Den detaljerade specifikationen ger dig alltid en god överblick över dina utgifter vad du betalar för.

OMNIplus BusDoc- Klicka här!