OMNIplus 24h SERVICE.

Hjälp när och där du behöver det.

En översikt av de viktigaste uppgifterna

  • Tillgänglighet dygnet runt i Europa
  • Vägassistans direkt på plats
  • Servicekort krävs

Trots alla förberedelser kan en liten defekt på din fullsatta buss leda till ett oönskat avbrott. Har du otur händer det mitt i natten, eller i utlandet. Därför har vår jourcentral, där alla talar svenska, beredskap dygnet runt hela året. Stillestånd kostar inte bara pengar, utan frestar på dina passagerares tålamod. Därför måste det gå fort. Vår 24h-jourcentral kontaktar en serviceverkstad nära den plats där du befinner dig och ser till att din buss tas om hand på bästa sätt.

Skulle det visa sig att snabb reparation på plats eller i en närliggande verkstad inte är möjlig, ordnar vår 24h-jourcentral ändå med snabb hjälp. Säkerhet dygnet runt är ett mål som vår 24h SERVICE strävar efter att uppfylla. När du än behöver vår hjälp rycker vi snabbt ut för att hjälpa dig, oavsett var du är och vad som har hänt. Våra erfarna jourmekaniker erbjuder teknisk säkerhet och affärsmässig kunskap om frågor som rör t ex reservdelsinköp och betalningshantering. För att kunna använda OMNIplus 24h SERVICE behöver du ett OMNIplus ServiceCard för varje buss.

Dygnet runt. Året runt.

Dygnet runt. Årets alla dagar.

Vår erfarna partner för nödtjänster ger dig både teknisk hjälp och ekonomisk säkerhet – vare sig det gäller inköp av originaldelar eller betalningshantering. För att du ska kunna utnyttja OMNIplus 24h SERVICE behöver du något av våra OMNIplus ServiceCard för varje buss.

För att kunna hjälpa dig så snabbt som möjligt behöver vi följande uppgifter: Fordonsdata (registreringsnummer och chassinummer), personuppgifter, fel på fordonet samt platsen där problemet ägt rum. Skulle vi behöva mer information blir du kontaktad av någon på OMNIplus 24h SERVICE.

Gratis 24h SERVICE
tel.:
work:00800 40204020

Viktiga telefonnummer

Assistanshjälp för döva och hörselskadade