Specialiserade verkstadsgrupper.

En översikt av de viktigaste uppgifterna

  • Djupgående kompetens av bussar
  • Löpande service- och produktutbildningar

Vi utnyttjar vår kunskap om bussar i en specialverkstad med alla nödvändiga verktyg. För att kunna utföra underhålls- och reparationsarbeten ekonomiskt och kompetent räcker det inte med lång erfarenhet. För att uppfylla dina höga krav har du rätt att kräva lika djupa som specifika busskunskaper, en specialverkstad och alla nödvändiga verktyg. Mångårig erfarenhet och omfattande service- och produktutbildning med fortbildning ser till att vår kunskap är på topp. Det gäller såväl nya som begagnade bussar. Vi gör konsekventa behovsanalyser och anpassar kontinuerligt innehållet i våra utbildnings- och fortbildningsprogram.