Mercedes-Benz Busse fahren durch Serpentinen.

Aspecte juridice.

Drept de autor
Copyright 2001-2021 Daimler Truck & Bus Romania Toate drepturile rezervate. Toate textele, pozele, graficele, fişierele audio, video şi de animaţie precum şi aranjamentele lor sunt protejate de legile dreptului de autor precum şi de alte legi cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale. Nu este permisă copierea lor nici în scopuri comerciale şi nici în vederea transmiterii lor mai departe şi nici nu este permisă modificarea sau utilizarea lor pe alte siteuri. Unele pagini internet ale Daimler Truck & Bus Romania conţin şi poze asupra cărora dreptul de autor aparţine acelora ce ni le-au pus la dispoziţie.

Mărci comerciale
Dacă nu este indicat altfel, toate mărcile amintite pe paginile internet ale Daimler Truck & Bus Romania sau Daimler Truck AG, inclusiv denumirile modelelor precum şi toate siglele şi emblemele întreprinderii sunt mărci comerciale protejate.

Mărci înregistrate
Cu excepția cazului în care se indică altfel, toate mărcile afișate în ofertele digitale EvoBus sunt proprietatea intelectuală a Daimler Truck AG, acest lucru se aplică în special plăcuțelor cu numele modelului, logourilor și emblemelor sale corporative.

Informaţii orientate către viitor
Multe pagini de internet conţin informaţii orientate către viitor, ce se bazează pe aprecierile managementului Daimler Truck & Bus Romania sau Daimler Truck AG. Prin utilizarea de cuvinte precum "aşteptăm”, "apreciem”, "credem că”, "intenţionăm” şi "planificăm” pe aceste pagini de internet se urmăreşte identificarea informaţiilor orientate către viitor. Asemenea informaţii reflectă viziunea Daimler Truck & Bus Romania sau Daimler Truck AG cu privire la evenimente viitoare de la momentul la care au fost date şi sunt supuse riscurilor şi nesiguranţelor. După cum am explicat în rapoartele pe care Daimler Truck AG le depune la autoritatea de supraveghere a bursei americană U.S. Securities and Exchange Commission (inclusiv celui mai nou raport de activitate anuală formularul 20-F), mulţi factori pot duce la situaţia în care rezultatele reale diferă substanţial de aprecierile date aici. În astfel de factori sunt incluse pe lângă alte modificări ale cadrului general economic şi de afaceri şi modificări ale cursurilor de schimb şi nivelului dobânzilor, introduceri de produse publicitare, acceptanţă neîndestulătoare a noilor produse şi servicii şi modificări ale strategiei întreprinderii. Daimler Truck & Bus Romania şi Daimler Truck AG resping orice intenţie sau obligaţie de a actualiza permanent aceste informaţi orientate către viitor, deoarece acestea se bazează în mod exclusiv pe circumstanţele de la data publicării lor.

Produse şi preţuri
După închiderea redacţiei unor anumite pagini este posibil să fi intervenit modificări. Datele de pe acest website trebuie privite ca aproximative. Ne rezervăm dreptul la modificări de preţ şi erori. Ilustraţiile pot conţine şi accesorii sau dotări speciale ce nu sunt incluse în livrarea de serie. Abateri de culoare sunt posibile din motive tehnice. Acest website poate de asemenea să conţină tipuri şi servicii de asistenţă ce nu sunt oferite în anumite ţări. Declaraţii cu privire la preţuri şi dotări de serie, cu privire la reglementări şi efecte juridice şi fiscale sunt valabile doar în anumite ţări. Preţurile valabile sunt cele din data livrării. Pentru a afla ultimele informaţii obligatorii vă rugăm să vă adresaţi unui birou de vânzări autocare, unei reprezentanţe generale sau unei filiale.

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Informație conform § 36 (VSBG) (legea privind soluționarea diferendelor utilizatorilor)
Pentru utilizatorul german sunt valabile următoarele: Daimler Truck AG nu va participa la un proces de soluționare a disputelor în fața unei comisii de arbitraj în sensul VSBG și nici nu este obligată la aceasta.