Privatumo pareiškimas

 

Pagrindiniame duomenų apsaugos reglamente (DSGVO) apibrėžtas atsakingasis – tai:

EvoBus GmbH
Fasanenweg 10
70771 Leinfelden-Echterdingen
Vokietijoje e-Mail: mbox-datenschutz-evobus@daimlertruck.com

Chief Data Privacy Officer:

Daimler Truck AG
Chief Data Privacy Officer
HPC DTF2B
70745 Leinfelden-Echterdingen
Vokietijoje
e-Mail: dataprivacy@daimlertruck.com

1. Duomenų apsauga
Džiaugiamės, kad lankote mūsų svetaines ir domitės mūsų pasiūlymais. Jūsų asmens duomenų apsauga – pagrindinis mūsų siekis. Šioje privatumo politikoje mes paaiškiname, kaip renkame jūsų asmens duomenis, ką su jais darome, kokiam tikslui ir kokiu teisiniu pagrindu remdamiesi vykdome tą veiklą bei kokias su ta veikla susijusias turite teises ir kokias galite pareikšti pretenzijas. Taip pat papildomai nurodome Daimler Truck duomenų apsaugos rekomendacijos:  

Daimler Truck duomenų apsaugos rekomendacijos

Mūsų duomenų apsaugos nuostatos, kurios taikomos naudojantis mūsų interneto svetainėmis, o taip pat ir Daimler Truck AG pareiškimas dėl privatumo apsaugos netaikomi Jūsų veiksmams socialinių tinklų interneto puslapiuose arba kitų paslaugų teikėjų interneto puslapiuose, kurias galite aplankyti paspausdami mūsų interneto puslapiuose pateikiamas nuorodas. Prašome susipažinti šio paslaugos teikėjo svetainėse su duomenų apsaugos nuostatomis.

2. Asmens duomenų rinkimas ir apdorojimas
a. Jums lankantis mūsų svetainėse mes įrašome tam tikrus duomenis jūsų naudojamą naršyklę ir operacinę sistemą, apsilankymo datą ir laiką, prieigos būklę (pvz., ar jums pavyko atverti svetainę, ar buvo gautas pranešimas apie klaidą), svetainės funkcijų naudojimą, jūsų galbūt įvestus paieškos žodžius, tam tikrų svetainių atvėrimo dažnumą, atsisiųstų duomenų pavadinimą, perduotų duomenų kiekį, svetainę, kurią naudodami prisijungėte prie mūsų svetainių, ir svetainę, iš kurios aplankėte mūsų svetaines, jeigu paspaudėte mūsų svetainių saitus arba jeigu į jūsų naršyklės registravimo kortelės (arba to paties lango) įvesties lauką tiesiogiai įvedėte domeną, kur buvote atsidarę mūsų svetaines. Be to, dėl su saugumu susijusių priežasčių įrašome, visų pirma siekdami apsisaugoti nuo prasiskverbimo į mūsų svetaines, atpažinti tokias grėsmes arba išvengti mėginimų skverbtis į mūsų svetaines, septynių dienų laikotarpiui jūsų IP adresą ir jūsų interneto paslaugos teikėjo pavadinimą.

b. Kitus asmens duomenis išsaugome tik tada, jei šiuos duomenis pateikiate, pvz., registruodamiesi, pildydami kontaktinį formuliarą, kalbėdamiesi internetu, dalyvaudami apklausoje, prizų lošime arba sudarydami sutartį ir tik gavę Jūsų sutikimą arba, jei tai neprieštarauja galiojantiems teisės aktams (žr. 7 punktą).

c. Vykdydami teisės aktų reikalavimus arba laikydamiesi sutarties nuostatų esate įpareigoti perduoti savo asmens duomenis. Tačiau gali taip susiklostyti, kad tam tikros mūsų svetainių funkcijos gali būti susietos su asmens duomenų perdavimu. Jeigu šiais atvejais asmens duomenų neperduodate, tada galite netekti galimybės naudoti funkcijas arba jų naudojimas būtų apribojamas.

3. Paskirtis
a. Lankantis mūsų svetainėse surinktus asmens duomenis naudojame tam, kad svetainėmis galėtumėte kuo patogiau naudotis bei mūsų IT sistemą apsaugoti nuo prasiskverbimų ir kitų neteisėtų veiksmų.

b. Jei pateikiate mums kitus asmens duomenis, pvz., registruodamiesi, kalbėdamiesi internetu, pildydami kontaktinį formuliarą, dalyvaudami apklausoje, prizų lošime arba sudarydami sutartį, šiuos duomenis mes naudojame minėtiems tikslams, klientų administravimui, o prireikus – komercinėms procedūroms ir atsiskaitymams vykdyti ir tik būtina apimti.

c. Kitais tikslais (pvz., suasmeninto turinio ar reklamos rodymas pagal Jūsų naudojimo elgseną) mes ir, jei reikia, visos pasirinktos trečiosios šalys naudoja Jūsų duomenis, jei Jūs mūsų Consent Management Systems rėmuose duodate tam savo sutikimą (= sutikimą). Daugiau informacijos ir pasirinkimo galimybių rasite čia.

d. Be to, asmens duomenis naudojame tiek, kiek teisiškai privalome tai daryti (pvz., saugojimas komerciniams ar su mokesčiais susijusiems įsipareigojimams vykdyti, grąžinimas pagal oficialias ar teismo nutartis, pvz., teisėsaugos institucijai).

4. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims; socialiniai programos įskiepiai; paslaugų teikėjų naudojimas
a. Mūsų svetainėse taip pat gali būti pateikiami trečiosios šalies pasiūlymai. Jei jūs paspaudžiate ant tokio pasiūlymo, atitinkamam teikėjui reikiama apimtimi perduodame duomenis (pvz., informaciją, kad šį pasiūlymą jūs radote pas mus ir, esant reikalui, kitą informaciją, kurią šiam tikslui jūs jau esate nurodę mūsų svetainėse).  

b. Jeigu mes savo svetainėse naudojame vadinamuosius socialinių tinklų, pvz., "Facebook" ir "Twitter", "socialinius programų įskiepius", mes juos tvarkome taip:
Jeigu apsilankote mūsų svetainėse, tada socialiniai programos įskiepiai yra deaktyvinami, t.y. šio tinklo operatoriui nėra pateikiami jokie duomenys. Jeigu norite turėti galimybę naudotis tokiu tinklu, pelės žymekliu spustelėkite atitinkamą socialinį programos įskiepį, kad būtų užmegztas tiesioginis ryšys su atitinkamo tinklo serveriu.
Jeigu esate susikūrę tinklo naudotojo paskyrą ir jeigu aktyvinant socialinį programos įskiepį esate prisijungę prie tinklo, jūsų lankomas tinklas mūsų svetainėms gali priskirti jūsų naudotojo paskyrą. Jeigu norite šio dalyko išvengti, prieš aktyvindami socialinės programos įskiepius prašome atsijungti nuo tinklo. Lankant kitas Daimler Truck svetaines socialinis tinklas negali būti priskiriamas, jeigu neesate aktyvinę tinkle esančio socialinės programos įskiepio.
Jeigu aktyvinate socialinį programos įskiepį, su juo susijusį turinį tinklas tiesiogiai perduoda į jūsų naršyklę, kurią naudojate mūsų svetainėse. Susiklosčius šiai padėčiai taip pat gali būti atliekamas duomenų perdavimas, kurį inicijuoja ir valdo atitinkamas socialinis tinklas. Jums užmezgus ryšį su socialiniu tinklu, tarp tinklo ir jūsų sistemos perduodant duomenis ir jums šioje platformoje imantis veiksmų visų pirma galioja atitinkamo tinklo duomenų apsaugos nuostatos.
Socialinis programos įskiepis bus aktyvus tol, kol jį deaktyvuosite arba kol nepašalinsite savo slapukų (žr. 5.d punktą).

c. Jeigu pelės žymekliu spustelėjate pasiūlymą arba aktyvinate socialinį programos įskiepį, gali taip nutikti, kad asmens duomenys bus nusiųsti Europos ekonominei erdvei nepriklausančios šalies paslaugos teikėjams, kurie Europos Sąjungos ("ES") nuomone apdorojant asmens duomenis neužtikrina ES standartus atitinkančio asmens duomenų "apsaugos lygio". Prašome prisiminti šią aplinkybę prieš pelės žymekliu spustelėdami saitą arba aktyvindami socialinį programos įskiepį, nes po šių jūsų veiksmų pradedamas duomenų perdavimas.

d. Be to, norėdami eksploatuoti, optimizuoti ir apsaugoti savo interneto svetaines, naudojamės kvalifikuotais paslaugų teikėjais (IP paslaugų teikėjais, rinkodaros agentūromis). Asmens duomenis jiems perduodam tik tuo atveju, kai to reikia interneto svetainėms bei jų funkcijoms paruošti ir naudoti, siekiant teisėtų interesų, teisinių įsipareigojimų vykdymo arba jeigu davėte tam savo sutikimą (žr. 7 punktą). Daugiau informacijos apie gavėjus rasite mūsų Consent Management System.

5. Slapukai
a. Lankantis mūsų interneto svetainėse gali būti naudojami slapukai. Techniškai tai yra vadinamieji HTML slapukai ir panašūs programinės įrangos įrankiai, pvz., Žiniatinklio/DOM saugykla arba vietiniai bendri objektai (vadinamieji "Flash" slapukai), kuriuos mes kartu vadiname slapukais.

b. Slapukai – tai nedideli failai, kurie Jūsų apsilankymo interneto svetainėje metu nukopijuojami į Jūsų darbalaukį, nešiojamąjį kompiuterį arba mobilųjį įrenginį. Pagal juos galima sužinoti, pavyzdžiui, ar yra ryšys tarp Jūsų įrenginio ir interneto svetainių, nustatyti Jūsų pasirinktą kalbą arba kitus nustatymus, pasiūlyti Jums tam tikras funkcijas (pvz., internetinę parduotuvę, transporto priemonės konfigūratorių) arba išsiaiškinti naudojimusi paremtus Jūsų interesus. Slapukai gali apimti ir asmens duomenis.

c. Ar slapukai naudojami, kai lankotės mūsų svetainėse, priklauso nuo to, kokias mūsų svetainių sritis ir funkcijas naudojate, ir ar sutinkate su slapukų, kurie nėra techniškai privalomi mūsų Consent Management System, naudojimu. Daugiau informacijos ir pasirinkimo galimybių rasite čia.

d. Slapukų naudojimas taip pat priklauso nuo naudojamos interneto naršyklės nustatymų (pvz., "Microsoft Edge", "Google Chrome", "Apple Safari", "Mozilla Firefox").  Dauguma interneto naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų tam tikros rūšies slapukus; tačiau daugumoje atvejų šį nustatymą galite pakeisti. Naudojamus slapukus galite bet kada pašalinti. Žiniatinklio/DOM saugyklą ir vietinius bendrai naudojamus objektus galite pašalinti atskirai. Kaip tai funkcionuoja jūsų naudojamoje naršyklėje arba įrenginyje, sužinosite gamintojo nurodymuose.

e. Sutikimas (= sutikimas), taip ir slapukų atmetimas ar ištrynimas, yra susietas su naudojamu įrenginiu ir taip pat su atitinkama naudojama interneto naršykle. Jei naudojate kelis įrenginius arba interneto naršykles, nustatymus galite pasirinkti skirtingai.

f. Jeigu nusprendžiate slapukų nenaudoti arba juos pašalinti, šiuo atveju galite netekti galimybės naudoti mūsų svetainių funkcijų arba galėsite naudoti tik pavienę funkciją.

6. Sauga
Mes taikome technines ir organizacines saugos priemones, kad jūsų duomenys, kuriuos mes turime, būtų apsaugoti nuo manipuliavimo, praradimo, sunaikinimo ir neįgaliotų asmenų prieigos. Mūsų saugos priemonės nuolat tobulinamos atsižvelgiant į technologijų plėtrą.

7. Teisinis duomenų apdorojimo pagrindas
a. Jeigu suteikiate mums leidimą apdoroti jūsų asmens duomenis, šis leidimas yra teisinis pagrindas apdoroti duomenis (DSGVO 6 straipsnio 1 dalies a punktas).

b. Teisinis pagrindas apdoroti asmens duomenis, jeigu siekiama su jumis sudaryti sutartį arba ją vykdyti – DSGVO 6 straipsnio 1 dalies b punktas.

c. Jeigu jūsų asmens duomenis turime apdoroti tam, kad galėtumėme vykdyti savo teisinius įpareigojimus (pvz., laikyti duomenis), juos apdoroti esame įgalioti pagal DSGVO 6 straipsnio 1 dalies c punktą.

d. Be to, asmens duomenis apdorojame siekdami užtikrinti teisėtus savo ir trečiosios šalies interesus pagal DSGVO 6 straipsnio 1 dalies f punktą. Minėti teisėti interesai – tai mūsų IT sistemos funkcionavimo išlaikymas, taip pat mūsų ar kitos šalies produkto arba paslaugų (jei jų neapima Jūsų sutikimas) (tiesioginis) pateikimas rinkai ir pagal teisės aktus numatyti verslo ryšių dokumentai. Gerai pasverę būtinus interesus, mes kreipia ypatingą dėmesį į asmens duomenis, jų apdorojimo tikslą ir aplinkybes bei jūsų rūpestį, kad jūsų duomenys išliktų konfidencialūs.

8. Jūsų asmens duomenų pašalinimas
Jūsų IP adresą ir jūsų interneto paslaugos tiekėjų pavadinimą, kuriuos saugumo sumetimais buvome išsaugoję, pašaliname po septynių dienų. Be kita ko, jūsų asmens duomenis pašaliname tada, kai tik pasiekiame tikslą, kuriam duomenis buvome gavę ir apdoroję. Po minėto laiko tarpsnio duomenys įrašomi tik tuo atveju, jeigu juos įrašyti būtina pagal įstatymų, reglamentų arba kitų teisės aktų, kurie mums taikomi, vadovaujantis ES arba trečiųjų šalių teisės aktais, jei kiekvienu atveju yra nustatytas pamatuotas duomenų apsaugos lygis. Jei atskiru atveju duomenų pašalinti neįmanoma, atitinkami asmens duomenys yra tikslingai pažymimi, kad būtų apribota galimybė ateityje juos apdoroti.

9. Susijusių asmenų teisės
a. Kaip su asmens duomenų apdorojimu susijęs asmuo turite teisęs gauti informaciją (DS-GVO. 15 DSGVO), Pataisymas (Str. 16 DSGVO), Duomenų pašalinimas (Str. 17 DSGVO), Apdorojimo apribojimas (Str. 18 DSGVO) o taip pat duomenų perdavimas (Str. 20 DSGVO).

b. Jeigu esate mums suteikę leidimą apdoroti jūsų asmens duomenis, turite teisę šį leidimą bet kada atšaukti. Jūsų asmens duomenų apdorojimo, atlikto iki atšaukimo pateikimo, teisėtumas nėra panaikinamas kitu atšaukimu. Taip pat galioja tolesnis šių duomenų apdorojimas, jeigu remiamasi kitu teisiniu pagrindu, pvz., teisinių įsipareigojimų vykdymu (plg. skirsnį "Teisinis duomenų apdorojimo pagrindas").

c. Teisė pateikti prieštaravimą  
Jūs turite teisę, atsižvelgdami į savo ypatingą susiklosčiusią padėtį, bet kada pareikšti prieštaravimą pagal. ES BDAR 6 straipsnio 1 e) DSGVO (Duomenų apdorojimas viešojo intereso tikslais) arba str. ES BDAR 6 straipsnio Remiantis DSGVO 1 dalies f punktu (Duomenų apdorojimas siekiant suderinti interesus), pateikti prieštaravimą. Jeigu pateiksite savo prieštaravimą, jūsų asmens duomenis toliau apdorosime tik tuo atveju, kai galėsime pateikti privalomą teisinį pagrindą, kuris būtų svarbesnis už jūsų interesus, teises ir laisves, arba kai šis apdorojimas būtų reikalingas užtikrinant teises, naudojimąsi teisėmis arba ginantis nuo teisinių pretenzijų. Jei tvarkome Jūsų asmens duomenis, kad galėtume vykdyti tiesioginę rinkodarą teisėtiems interesams įgyvendinti, remiantis interesų pusiausvyra, Jūs taip pat turite teisę bet kuriuo metu tam prieštarauti nenurodydami priežasčių.

d. Prašome jūsų, jeigu įmanoma, jūsų pretenzijas arba pareiškimus siųsti šiuo kontaktiniu adresu: mbox-datenschutz-evobus@daimlertruck.com

e. Jeigu manote, kad jūsų asmens duomenys buvo apdorojami pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, turite teisę kompetentingai duomenų apsaugos institucijai įteikti skundą (DS-GVO. 77 DSGVO).

10. Naujienlaiškis
Kai užsisakote mūsų svetainėje siūlomą naujienlaiškį, pateikiant naujienlaiškį nurodomi duomenys naudojami tik siunčiant naujienlaiškį, jeigu neesate davę sutikimo tolesniam naudojimui. Naujienlaiškio prenumeratos galite bet kada atsisakyti naujienlaiškyje numatytais prenumeratos nutraukimo būdais.

11. Daimler Truck AG centrinės prieigos paslaugos
Naudodami centrinę Daimler Truck AG prieigos paslaugą galite prisiregistruoti visuose Daimler Truck grupės ir jos prekės ženklo tinklalapiuose ir taikomosiose programose, kurios sujungtos su šia paslauga. Šios galiojančios naudojimosi sąlygos apima specialias duomenų apsaugos taisykles. Jūs galite atšaukti šias naudojimosi sąlygas atitinkamuose uždarytų svetainių prisiregistravimo puslapiuose ir taikomosiose programose.

12. Duomenų perdavimas gavėjui už Europos ekonominės erdvės teritorijos ribų
a. Naudojantis paslaugų teikėjais (žr. 4. d. punktą) ir perduodant duomenis su Jūsų sutikimu (= sutikimu) trečiosioms šalims (žr. 3.c punktą), asmens duomenys gali būti perduodami gavėjams už Europos Sąjungos (toliau – "ES") ribų, Islandijoje, Lichtenšteine ir Norvegijoje (= Europos ekonominėje erdvėje), ir ten tvarkomi, ypač JAV, Indijoje.

b. Europos Sąjunga tvirtina, kad apdorojant asmens duomenis šiose
šalyse nėra taikomas ES standartus atitinkantis asmens duomenų apdorojimo "nustatytas apsaugos lygis" (t. y. duomenų apsaugos priemonės neatitinka ES Komisijos nustatytų reikalavimų): Andora, Argentina, Kanada (su apribojimais), Farerų salos, Gernsis, Izraelis, Meino sala, Japonija, Džersis, Naujoji Zelandija, Šveicarija, Vengrija. Su gavėjais kitose šalyse susitariame naudoti ES standartines sutarčių sąlygas, privalomąsias įmonių taisykles arba kitus leistinus mechanizmus, kad būtų sukurtas "tinkamas apsaugos lygis" pagal teisinius reikalavimus. Informaciją apie tai pateikiame jums tolesniame 9.d. punkte nurodytais kontaktais.


Versija: 2020 spalis